Nyheter

Nyheter

Nya Silver seal Nordic version används av utvalda företag som har fått professionell utbildning av SmartAB.

Vi kommer framöver att gå över till en förbättrad produkt av Silver Seal Nordic Version. Silver seal har under sitt utvecklingsarbete genomgått omfattande tester i vädermaskiner som påvisar att man får ett fullgott skydd upp till 36 månader. Lackförseglingen har i den förbättrade version där det är 2 komponentsskydd. Skillnaden mot gamla lackskyddet är att det håller längre med det nya.

För mer information, ring till oss.

Telefon: 076-215 32 30